Cultuurhistorie als baken in een snel veranderende wereld

We leven in een wereld die steeds sneller verandert. Maar wat blijft is onze cultuurhistorie, de weg naar het nu. Meer en meer fungeert het als baken, als ijkpunt in het verleden. Cultuurhistorie geeft inwoners houvast, een identiteit. Niet voor niets neemt de belangstelling voor cultuurhistorie en -toerisme toe.

Beleef het ‘land van natuurlijk ritme’

Zuidoost-Friesland is een gevarieerde regio waar u veel kunt ontdekken, zien en beleven. Sinds 2012 gebeurt dit onder de noemer van De Friese Wouden. De slogan ‘land van natuurlijk ritme’ verwijst naar het groene karakter van de streek waar de tijd soms lijkt stil te hebben gestaan.

Zuidoost-Friesland heeft u op cultuurhistorisch terrein veel te bieden. Ontdek de sporen van het gevarieerde landschap en de ingrepen van de mens daarin. Net als het rijke verleden, met hoofdrollen voor de adel en veenbazen, zoals de Heren van ’t Veen. Vergeet ook niet de strijd tegen het water én de veroveraars, die eerst moesten afrekenen met het weerbarstige landschap.

Cultuurhistorie: verleidt & verbindt & verrijkt & versterkt

 
Cultuurhistorie is het natuurlijke bindmiddel van Zuidoost-Friesland. Ze verbindt land en water, mens en natuur, heden en verleden. Ze verrijkt de omgeving en geest voor wie haar ontdekt en leert lezen. Ze verleidt bewoners en bezoekers door haar aanwezigheid en aantrekkingskracht. Ze versterkt het woon-, leef- en vestigingsklimaat en de economische en maatschappelijk ontwikkeling van een gebied. Ze stimuleert het toerisme en de regionale economie.