Colofon

Dit is een initiatief van Plattelânsprojekten Zuidoost-Fryslân, gebaseerd op de Ontwikkelagenda Cultuurhistorie Zuidoost-Fryslân.

Contact

Plattelânsprojekten Zuidoost-Fryslân
E-mail

Coördinatie en redactie

Nicolette Hartong, Ynskje Hoekstra, Geert Lantinga en Ties Zweers
(Kerngroep Cultuurhistorie van Gebiedsplatform Zuidoost-Fryslân)
i.s.m. Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar.

Concept, vormgeving en realisatie

Schrijfburo-online

Fotografie

o.a. Nicolette Hartong, Geert Lantinga, Sjoerd Kooiman

© Plattelânsprojekten Zuidoost-Fryslân, oktober 2013

Logo Europa met tekst    Leader_logo_nieuw   Afdrukken

Leader Zuidoost-Fryslân; Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Disclaimer
Bij de totstandkoming van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin kan de uitgever geen verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk verkeerde informatie.