De Friese Waterlinie

©NicoletteHartong Zwartendijksterschans Friese waterlinie Overzichtskaart schansen Friese Waterlinie
De eerste elementen (schansen) van de Friese Waterlinie werden aangelegd om de Spanjaarden, tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648), buiten de deur te houden. Bijna een eeuw later vond het Münsterse leger, onder leiding van Christoph Bernard von Galen, in Noord-Nederland zijn Waterloo dankzij de met dammen, stuwen en dijken versterkte Friese Waterlinie.

In de 17e eeuw werd Friesland nog omringd door drie zeeën: de Zuiderzee, de Waddenzee en de Lauwerszee. Friesland was als een eiland. In het zuidoosten werd de provincie begrensd door hoogveenmoerassen. Een mooie verdedigingslinie.

Loop van de Waterlinie

De Friese Waterlinie begon bij de Zuiderzee en kende twee liniewateren. Klik op het kaartje om te zien hoe de wateren liepen en waar schansen lagen. Bij Frieschepalen sloot de Friese Waterlinie aan op die van Groningen. Die liep op haar beurt, via Delfzijl, door tot in Duitsland.